Kvalitetspolicy


I vår verksamhet som konsulterande byggingenjörer inom beskrivningar, kalkyler och mängdförteckningar skall vi möta våra kunders krav genom att;

  • Ständigt höja vår kompetens
  • Uppfylla avtalade leveranstider
  • Sträva mot att förbättra våra rutiner

 

Redan 1996 blev vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 1999 följde vi som en naturlig utveckling upp detta genom att även bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta innebar att vi blev bland de första företagen inom vårt verksamhetsområde som aktivt arbetade med kvalitets- och miljöfrågor i enlighet med dessa standarder.