Kalkyler

Bk Beräkningskonsulter upprättar kostnadsberäkningar i alla skeden av byggprocessen och på alla typer av handlingar.

Våra uppdragsgivare är främst professionella aktörer i byggbranschen såsom fastighetsägare, entreprenörer, projektledare samt arkitekter, men vi utför även uppdrag för tex försäkringsbolag, skattejurister och ibland privatpersoner.

Använder du dig av våra konsulttjänster så får du genomarbetade kalkyler, oavsett om de grundar sig på skisser eller färdigprojekterade bygghandlingar.

Våra kalkyler och kostnadsredovisningar anpassas efter objekt - det kan tex gälla uppdelningar, särredovisning av vissa arbeten, noggrannhetsgrad, leveranstid eller andra projektunika förutsättningar.

Vi har flera av de kalkylprogram, prisregister, mängdavtagningsprogram och BIM-funktioner som går att köpa på marknaden, men vi arbetar utöver det kontinuerligt med vår egen prisbank, och vi är framförallt ingen ”kalkylfabrik” - vår kalkylmetod och erbjudande präglas mer av ett personligt engagemang med anpassning till varje specifikt uppdrag.


Vi utför även varianter av kalkyler och kalkyltjänster

 • Utvärdering vid arkitekttävlingar, formgivningstävlingar och parallella uppdrag
 • Momsfördelning när det är olika verksamheter i projekten
 • Avskrivningsutredningar/inventariefördelning 
 • Markkalkyler
 • VVS-kalkyler
 • El-kalkyler
 • ÄTA-hantering/PM-beräkningar
 • Beställarstöd i samverkansentreprenader
 • Successiva kalkyler
 • Klimatkalkyler (klimatberäkning av byggnader avseende materialproduktion, transporter och byggproduktion)
 • Offerthantering och utskick
 • Produktionskalkyler
 • Efterkalkyler
 • Rådgivning och kostnadsutredningar under projekteringsfasen


Bk Beräkningskonsulter anlitas också som ekonomisk sakkunnig vid tvister i domstol eller skiljenämnd.


Behöver ni hjälp med att kostnadsberäkna byggprojekt? Ring Bk Beräkningskonsulter!
Vi har kontor i Stockholm, Örebro, Göteborg och Sandviken, men utför uppdrag i hela landet.


Kontakt
Johan Anderberg 08-585 375 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.