Verksamhet

Med specialistkompetens och hög servicegrad förser Bk byggbranschens aktörer med konsulttjänster inom beskrivningar, kalkyler och mängdförteckningar. 
Vi har aktivt valt bort att bredda vårt tjänsteutbud, för att istället fokusera på de områdena vi kan och brinner för.

Vill du veta mer? fortsätt då vidare till respektive verksamhetsområde


Företagsfakta

Bk Beräkningskonsulter startade 1981. 

Sedan starten har Bk stadigt vuxit och har idag ca 35 anställda. Vi omsätter ca 50 miljoner kronor och utför årligen ungefär 800 uppdrag.

Våra kontor finns i Stockholm, Örebro, Göteborg och Sandviken.

 


Affärsidé

Bk Beräkningskonsulter AB skall vara Sveriges största oberoende konsult inom beskrivningar, kalkyler och mängdförteckningar.


Kvalitets- och miljöpolicy

Inom våra verksamhetsområden skall vi vara ledande samt minska vår negativa miljöpåverkan genom att:

  • ständigt höja vår kompetens
  • bli effektivare på det vi gör
  • minska utsläppen från våra tjänsteresor
  • minska vår energiåtgång
  • säkerställa de bindande krav som ställs på oss
  • löpande upprätta förbättringsmål och genomföra dessa, samt reflektera över måluppfyllelsen

Redan 1996 blev vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 1999 följde vi som en naturlig utveckling upp detta genom att även bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta innebar att vi blev bland de första företagen inom vårt verksamhetsområde som aktivt arbetade med kvalitets- och miljöfrågor i enlighet med dessa standarder. Under åren har vi utökat med våra lokalkontor i certifieringen, och idag ingår hela Bk i vår kvalitets- och miljöcertifiering.