Verksamhet

Vårt företag är kraftigt specialiserat. Vi har valt fokusering som väg in i framtiden. Vi vill göra det vi gör bäst och genom att hålla oss inom dessa snäva ramar samtidigt göra det bäst av alla. Inom dessa ramar vill vi ge våra kunder marknadens bästa produkt. När den tekniska utvecklingen ger möjligheter till förändring följer vi med den men bara när det ger ett mervärde för våra kunder.

Vill du veta mer om något av våra verksamhetsområden, fortsätt då vidare till
respektive verksamhetsområde;


Företagsfakta

Bk beräkningskonsulter startade 1981 och ägs idag av Johan Anderberg, Tomas Carlsäng, Johan Karlsson, Nicklas Lundén,  Anders Olsén, Ulf Rosvall och Åsa Synnerholm. Samtliga ägare är aktivt verksamma inom företaget.

Sedan starten har Bk beräkningskonsulter stadigt vuxit och företaget har nu ca 45 anställda. Vi har kontor i Stockholm, Örebro, Göteborg och Sandviken.

Välkommen att samarbeta med oss på Bk beräkningskonsulter AB.

Tomas Carlsäng, VD

 


Affärsidé

Med specialistkompetens och hög servicegrad förser Bk beräkningskonsulter AB byggbranschens aktörer med konsulttjänster inom beskrivningar, kalkyler och mängdförteckningar.