Direktnummer medarbetare

Våra mejladresser är  förnamn.efternamn@bkkonsulter.se (å, ä, ö ersätts med a, a och o)

 

Administration

Johan Anderberg, VD 08-585 375 21

Petter Eklund, Ekonomi och administration 08-585 375 26

Lina Lernestål, Kvalitet och miljö 08-585 375 35

Madeleine Almberg, Reception 08-585 375 01

 

Beskrivningar

Åsa Synnerholm, Chef 08-585 375 33

Carin Berghult 08-585 375 06

Gunilla Törnblom 08-585 375 39

Ida-Karin Cederwall 08-585 375 31

Kristin Bååth 08-585 375 32

Maja Tyrén 08-585 375 28

Åsa Flodkvist 08-585 375 08

Kalkyler

Johan Anderberg, Chef 08-585 375 21

Anders Blohm 031-774 39 72

Christoffer Persson 031-774 39 71

David Falk 08-585 375 36

Eric Cardell 031-774 39 73

Jennifer Taneesan 08-585 375 13

Jonas Olsson 08-585 375 30

Lars Karlsson 019-19 27 73

Mohammad Ahmady 031-774 39 74

Natalie Chaves 08-585 375 34

Nicklas Lundén 08-585 375 19

Nils Johansson 08-585 375 14

Oxana Karmalita 08-585 375 27

Ulf Rosvall 08-585 375 18

Örjan Bengtsson 026-27 00 23

Mängdförteckningar

Johan Karlsson, Chef 08-585 375 38

Caroline Genel Waldenström 026-27 00 92

Elisabeth Liebenholtz 026-27 00 28

Gustav Henningsson 026-27 00 28

Lina Lernestål 08-585 375 35

Melanie Markari 08-585 375 09

Simon Syed 08-585 375 20